Zapytanie ofertowe nr 02/07/2023/HOME na tłumaczenia przysięgłe z języka ukraińskiego na polski i z języka polskiego na ukraiński

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2023/HOME na tłumaczenia

Serdecznie zapraszamy do złożenia oferty cenowej na następujące pozycje zgodnie z wymaganiami wyszczególnionymi w załączonym pliku. Dopuszczalne do złożenia oferty jest użycie formatu swojej firmy lub skorzystanie z załączonego wzoru. Ważne, aby oferta zawierała...
Zapytanie ofertowe nr 02/07/2023/HOME na tłumaczenia przysięgłe z języka ukraińskiego na polski i z języka polskiego na ukraiński

Zapytanie ofertowe nr 02/05/2023/HOME na tłumaczenia

Serdecznie zapraszamy do złożenia oferty cenowej na następujące pozycje zgodnie z wymaganiami wyszczególnionymi w załączonym pliku. Dopuszczalne do złożenia oferty jest użycie formatu swojej firmy lub skorzystanie z załączonego wzoru. Ważne, aby oferta zawierała...