Bezpieczny Pokój spotkań w ramach Centrum Reintegracji Rodziny to miejsce, gdzie można spotkać się z osobami bliskimi z którymi nie możesz się widywać bez nadzoru, z dziećmi przebywającymi poza domem rodzinnym. Bezpieczny pokój został zaprojektowany tak, by uczestnicy spotkania czuli się bezpiecznie. Nasz specjalista, który siedzi w drugim pomieszczeniu jest do dyspozycja podczas całego spotkania . Możemy zagwarantować, że dziecko, (bo to ono jest najważniejszą osobą) ma zapewnione optymalne warunki, by spotkać się z bliskimi.  Bezpieczny pokój spotkań to miejsce, gdzie można odbudować relacje rodzinne.
Jeżeli jesteś Rodzicem który potrzebuje takiego miejsca zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 796-073-993 – osoba odpowiedzialna Kamila Zaperty.

Skip to content