Zapytanie o cenę celem rozeznania rynku z dnia 06.01.2020

with Brak komentarzy

Fundacja DIALOG celem przeprowadzanie rozeznania rynku  zaprasza osoby zainteresowane do  przedstawienia oferty cenowej  na  świadczenie usługi terapeutów prowadzących pracę specjalistyczną z dziećmi i rodzinami psycholog/terapeuta/psychoterapeuta/terapeuta TSR  w związku z realizacją projektu partnerskiego pn.:  „Program wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze ODZYSKAĆ DZIECKO” który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

ZAPYTANIĘ O CENĘ Z DNIA 06.01.2020

Fundacja Dialog członkiem Koalicji na rzecz rodzinnej opieki zastępczej

with Brak komentarzy

Fundacja Dialog w dniu 24 listopada 2019 r. przystąpiła jako członek wspierający do Koalicji na rzecz rodzinnej opieki zastępczej. Chcemy jeszcze efektywniej wspierać rodziny zastępcze. Członkostwo w koalicji daje nam taką możliwość.

Dzięki współpracy z koalicją i wsparciu finansowemu Miasta Białystok zorganizowaliśmy szkolenia dla zawodowych rodzin zastępczych i osób współpracujących z nimi. Obecnie szkolimy się z TBRI – interwencji relacyjnej opartej na zaufaniu.

Jako członkowie koalicji mieliśmy również możliwość uczestnictwa w dniu 25 listopada 2019 r w Belwederze organizowanej przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej konferencji „Nie tylko deinstytucjonalizacja. 20 lat reformowania systemu pieczy zastępczej w Polsce – bilans dokonanych zmian”. Dziękujemy członkom Koalicji za przyjęcie nas w grono członków wspierających.

Poniżej zdjęcia ze szkolenia z TBRI, które odbyło się w dniach 13-14 grudnia 2019 r. w Białymstoku, które prowadzą Panie Klaudia Chazan i Anna Maciejczuk.

Zapytanię o cenę z dnia 25.11.2019r. art.spożywcze.

with Brak komentarzy

Fundacja DIALOG celem przeprowadzanie rozeznania rynku  zaprasza osoby zainteresowane do  przedstawienia oferty cenowej  na zakup artykułów spożywczych na potrzeby zorganizowania przerwy kawowej podczas spotkań w 7 powiatach województwa podlaskiego  w ramach projektu pn. „Program wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze ODZYSKAĆ DZIECKO” który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Zapytanie o cenę artykuły spożywcze 25.11.2019

Polski system opieki medycznej – spotkanie dla cudzoziemców [POL, ROS] медицинское обслуживание в Польше

with Brak komentarzy

Zapraszamy na spotkanie z ekspertami NFZ (Narodowego Funduszu Zdrowia). Będzie można uzyskać informacje na temat polskiego systemu opieki medycznej, ubezpieczeń zdrowotnych, praw pacjenta. Eksperci chętnie odpowiedzą na Państwa pytania.

Na spotkanie zapraszamy – zgodnie z założeniami projektu – osoby z krajów spoza Unii Europejskiej, a obecnie mieszkańców Podlasia, przebywających w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, stały, statusu uchodźcy, zgody na pobyt tolerowany, ze względów humanitarnych wskazanych jako grupa docelowa projektów w ramach Programu FAMI (Fundusz Azylu Migracji i Integracji).

Szkolenie jest bezpłatne. Zapewniamy tłumacza.

Data i miejsce:
16.11.2019/14.00-15.30/
Fundacja Dialog ul. Ks. Abramowicza 1 w Białymstoku.

Chętnych prosimy o zgłoszenia na adres email: elzbietacholko@gmail.com lub w Fundacji Dialog: ul. ks. Abramowicza 1 w Białymstoku od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00.
Szczegółowe informacje na temat szkolenia można uzyskać pod numerem telefonu: 790 634 894.

Spotkanie jest realizowane w ramach projektu „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

 

медицинское обслуживание в Польше
Приглашаем вас на встречу с экспертом NFZ (Национальный фонд здравоохранения) Вы сможете получить информацию о польской системе медицинского обслуживания, медицинском страховании и правах пациента.
Специалисты будут рады ответить на ваши вопросы.

Мы навстречу приглашаем – лица из стран Европейского Союза, Имеющие статус иностранцев проживающих на территории Польши на Подляссе, на основании разрешения временного или постоянного пребывания на территории Польши, статуса беженца, разрешение на проживание по гуманитарным соображениям, и разрешение на допустимое пребывание, как целевая группа проекта в рамках Программы FAMI (Fundusz Azylu Migracji i Integracji).

Обучение бесплатное. Мы обеспечиваем переводчика.
Дата и место проведения курса 16.11.2019/14.00-15.30/ Fundacja Dialog ul. Ks. Abramowicza 1 w Białymstoku.

Желающих просим сообщить по адресу email: elzbietacholko@gmail.com или непосредственно в офис Фундации Диалог: ul. ks. Abramowicza 1 w Białymstoku от понедельника до пятницы от 10.00 до 16.00 подробную информацию по теме курса можно получить под номером телефона 790 634 894.

 

Sukces projektu “Odzyskać Dziecko”

with Brak komentarzy

Wraz z Fundacją Wspierania Rodzin “Korale” chcielibyśmy podzielić się z Wami dobrymi wiadomościami:
W ostatnim czasie, postanowieniami sądu do dwóch rodzin biorących udział w Projekcie pn. “Program wsparcia rodzin przeżywających trudności  opiekuńczo – wychowawcze ODZYSKAĆ DZIECKO”powróciły ich dzieci, które przebywały w pieczy zastępczej. Serdecznie gratulujemy Pani Małgosi z Zambrowa, której syn jest już razem z mamą  oraz Pani Kasi i Panu Cezaremu z powiatu łomżyńskiego, którzy odzyskali 4 swoich dzieci. Jednocześnie pragniemy podziękować również wszystkim służbom społecznym z tych powiatów, których zaangażowanie, pomoc i wsparcie zarówno dla rodzin jak i realizatorów jest nieocenione. Bardzo cieszymy sie z takich decyzji sądu, gdyż mamy przekonanie, że były one słuszne. Trzymamy mocno kciuki za dalszą pracę naszych podopiecznych rodzin nad wzmacnianiem wzajemnych relacji po powrocie ich dzieci oraz za pozostałe rodziny, biorące udział w Programie, aby one również osiągnęły zamierzone przez siebie cele. Życzymy owocnej pracy nad wprowadzanymi w ich życie zmian.

Realizatorzy Programu Odzyskać Dziecko

Szkolenie “Mediacje z nastolatkiem”

with Brak komentarzy

Szkolenie: Mediacje z nastolatkiem

 

Fundacja DIALOG wraz z Fundacją Wspierania Rodzin KORALE serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w szkoleniu „Mediacje z nastolatkiem” Szkolenie jest organizowane w ramach projektu pt.: „Program wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze ODZYSKAĆ DZIECKO” który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Grupa odbiorców: szkolenie skierowane jest do wszystkich specjalistów pracujących z rodziną w której są nastoletnie dzieci. Zapraszamy więc: Realizatorów programu „Odzyskać dziecko”, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, asystentów rodzinnych i koordynatorów z 7 powiatów objętych projektem tj. wysokomazowieckiego, hajnowskiego, suwalskiego i miasta Suwałki, łomżyńskiego i miasta Łomża, kolneńskiego, zambrowskiego oraz augustowskiego.

W ramach szkolenia poszerzą państwo swoją wiedzę na temat rozwoju nastolatka, uporządkujemy wiedzę z zakresu sfer rozwoju osobowości, seksualności, autonomii reorganizacji systemu wartości w życiu nastoletnim. Poszerzymy wachlarz reakcji na pomysły charakterystyczne dla wieku nastoletniego takie jak np: nastolatek chce w wieku 14 lat wyjechać pod namiot ze znajomymi, wyjść na całonocną imprezę, wraca do domu pod wpływem alkoholu lub wiele innych zachowań, które wzbudzają w rodzicach niepokój i lęk przed wystawianiem granic. Będziemy rozmawiać jak wspierać młodego człowieka w jego trudnym okresie dojrzewania. Każdy uczestnik otrzyma scenariusz spotkania rodzic/ nastolatek oraz dowie się  jak takie spotkanie przygotować i poprowadzić.
Harmonogram szkolenia
formularz_zgloszeniowy MEDIACJE Z NASTOLATKIEM

Informacja o wyborze wykonawcy – wizyta studyjna

with Brak komentarzy

Zamawiający – Fundacja Dialog, ul. ks. Abramowicza 1, 15-872 Białystok informuje,
że w postępowaniu wyboru Wykonawcy na organizację zagranicznej wizyty studyjnej dla nauczycieli i dyrekcji szkół, do których uczęszcza najliczniejsza grupa dzieci cudzoziemskich
nr 2/2019/FAMI z dnia 09.09.2019 r. w ramach projektu pt. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.  została wybrana jako najkorzystniejsza oferta złożona przez:

GMSynergy sp. z o.o. sp. Komandytowa
ul. Tuszyńska 67
95-030 Rzgów
N
IP:7282791854

Punktacja przyznana ofercie: 100 pkt.

Wykonawca złożył ofertę, która spełniła warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskał maksymalną ilość punktów.
W ramach postępowania zostały złożona następujące oferty:

 1. GMSynergy sp. z o.o. sp. Komandytowa
  Tuszyńska 67,
  95-030 Rzgów
  NIP:7282791854

Cena wybranej oferty nie przekracza środków, jakie Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

Akademia Dialogu – płatne kursy języka polskiego

with Brak komentarzy

„Akademia Dialogu” działająca przy Fundacji Dialog prowadzi nabór na kursy języka polskiego jako języka obcego . Kursy będą odbywały się w godzinach porannych, wieczornych, a także w soboty- wg potrzeb słuchaczy. Oferujemy nauczanie na różnych poziomach  oraz dla różnych grup wiekowych. Zajęcia prowadzić będą doświadczeni lektorzy. Cały kurs przewiduje 100 godzin zajęć w ciągu 2 semestrów.

Szczegółowe informacje pod numerami telefonów: 85-742-40-41, 605-956-411, 792-818-029.

Zapytanie ofertowe nr 02/2019/FAMI – wizyta studyjna

with Brak komentarzy

Zapraszamy do złożenia oferty na organizację zagranicznej wizyty studyjnej dla nauczycieli i dyrekcji szkół, do których uczęszcza najliczniejsza grupa dzieci cudzoziemskich nr 2/2019/FAMI z dnia 09.09.2019 r. w ramach projektu pt. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.

Zapytanie ofertowe nr 2/2019/FAMI z dnia 09.09.2019 r. – wizyta studyjna

Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 – wykaz doświadczenia

Załącznik nr 4 – program zagranicznej wizyty studyjnej

Niezwykli Rodzice Niezwykłych Dzieci

with Brak komentarzy

Wspólnie z Fundacją „ISKRA” zapraszamy rodziców, opiekunów i wolontariuszy dzieci i młodzieży z autyzmem Zespołem Aspergera lub z innymi niepełnosprawnościami do udziału w Projekcie„Niezwykli Rodzice Niezwykłych Dzieci”

W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy Miasta Białystok. Aby rodzice, opiekunowie mogli w pełni skorzystać z proponowanych spotkań, dzieci będą miały zorganizowane, zajęcia do części z zaproponowanych aktywności.

Warsztaty dla rodziców:

 • „Trening pewności siebie” –  prowadzące: Wioletta Mocarska i Monika Kożuchowska – Dojlido (2 spotkania po 3 godziny)

Terminy: 21 września, 30 listopada 2019r.  Godzina: 9.30

 • Warsztaty psycho-edukacyjne dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami prowadzonych wg. Programu Carole Sutton ”Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami u dzieci” – prowadzące: Justyna Grochowska, Monika Kożuchowska-Dojlido (9 spotkań po 3 godziny);

Terminy: 17, 24 września, 1, 8, 15, 22, 29 października, 5, 12 listopada 2019r.  Godzina: 17.00

 • „Nie krzyczę rozumiem, rozmawiam NVC” – prowadząca: Adrianna Naruk

Terminy: 5, 12 października 2019 (2 spotkania po 4 godziny) Godzina: 9.00

 • Warsztaty taneczne „Taniec brzucha” – prowadząca Katarzyna Charko (6 spotkań ok. 1,5 godziny)

Terminy: 18, 25 października(czas  1h), 8, 15, 22, 29 listopada 2019r. (czas 1,5 h)  Godzina: 17.00

 • „Zdrowe odżywianie” połączone z aktywnością fizyczną – prowadzące: Janetta Sidoruk i trener personalny Monika Kulesza (4 spotkania po 1,5 godziny);

  Terminy: 19, 26 września, 3, 10 października 2019 r. Godzina: 19.00

 • ‘’Seksualność dzieci i młodzieży” – prowadząca Izabela Fornalik (1 spotkanie 10 godzin).

Termin: do ustalenia

Warsztaty dla dzieci:

 • „Trening pewności siebie”- prowadzące Wioletta Mocarska i Monika Kożuchowska – Dojlido (10 spotkań po 2 godziny) zajęcia dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia;

Terminy: 18, 25 września, 2, 9, 16,23, 30 października, 6, 13, 20 listopada 2019r. Godzina: 17.30

 • „Zajęcia plastyczne” – prowadzący:  Kaja Krasowska i Dariusz Polkowski (1 spotkanie po 4 godziny)

Termin: 5 października 2019r. Godzina: 9.00

 • „Trening Umiejętności Społecznych” – Nina Zawadzka (1 spotkanie po 4 godziny)

Termin: 12 października 2019r. Godzina: 9.00

 • „Terapia Tańcem i Ruchem”- prowadzące: Julita Wołkowycka, Beata Bolesta; (6 spotkań ok. 1,5 godziny)

Terminy: 18, 25 października(czas  1h), 8, 15, 22, 29 listopada 2019r. (czas 1,5 h); Godzina: 17.00

 • Miejsce: 

Proponowane warsztaty będą się odbywały w różnych miejscach Białegostoku:

 • Siedzibie Fundacji Dialog ul. Abramowicza 1,
 • Centrum Aktywności Społecznej ul. Świętego Rocha 3
 • Klub ‘’Pretty Woman” Stefana Żeromskiego 1a

O dokładnym miejscu realizacji  konkretnych zajęć będziemy informować bezpośrednio przed  ich rozpoczęciem.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie są proszone o zgłaszanie się za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej Fundacji Dialog www.fundacjadialog.pl  i wysłanie go w formie elektronicznej na adres: biuro@fundacjaiskra.pl

W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny do pod numerem 503828348.

Projekt jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dotacji Miasta Białystok.

Karta zgłoszenia do projektu

 

 

1 3 4 5 6 7 8 9 17