Z wielką przyjemnością zapraszamy na spotkanie organizacyjne rodziców zastępczych z Miasta Białystok, które odbędzie się w dniu 08.02.2024 (czwartek) godzina 16.30 przy ul.Piłsudskiego 20/5 m2 w Białymstoku. Spotkanie jest organizowane przez Fundację Dialog w ramach wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie ośrodka kosultacyjno – szkoleniowego.

Celem spotkania jest: Przedstawienie oferty OKS w tym:

– możliwości skorzystania z finansowania zajęć wspomagających dla dzieci i młodzieży mających trudności w nauce
– możliwości finansowania konsultacji specjalistycznych
– możliwość skorzystania ze szkoleń w zakresie pracy z dzieckiem
– wsparcia wolontariuszy
-możliwości skorzystania z grup wsparcia jak i superwizji indywidualnych

Serdecznie zapraszam
Kamila Zaperty
osoby zainteresowane spotkanie proszone są o zgłoszenia pod numerem telefonu 796 073 993 lub na adres email: centrumrr@fundacjadialog.pl

 

Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie ośrodka konsultacyjno – szkoleniowego
Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Miasta Białegostoku

Skip to content