Federacja Białystok w ramach projektu partnerskiego “Razem możemy więcej – lokalny system wsparcia rodzin” serdecznie zaprasza pracowników i wolontariuszy jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, osoby sprawujące pieczę zastępczą, asystentów rodzin, organizacji pozarządowych, pracujących na co dzień z dziećmi i rodziną z terenów gmin Białystok, Dobrzyniewo, Juchnowiec Kościelny, Zabłudów, Supraśl, Choroszcz do udziału w bezpłatnym szkoleniu przygotowującym do prowadzenia terapii motywacyjnej. Szkolenie obejmuje 150 godzin zajęć dydaktycznych. 

TERMINY PIERWSZEGO ZJAZDU W RAMACH SZKOLENIA: 28 (od godziny 15:00) – 30 września. Terminy kolejnych zjazdów zostaną podane grupie zakwalifikowanej do udziału podczas pierwszych zajęć. 

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA !!!

Osoba prowadząca:

Urszula Grodzka –  dyrektor Centrum Dialogu Motywującego i Psychoterapii w Warszawie, psycholog, superwizor dialogu motywującego, socjoterapeuta, doradca zawodowy, certyfikowany Terapeuta Motywujący (certyfikat nr 9). Ma ponad 25 lat doświadczenia zawodowego w pracy z młodzieżą trudną, zagrożoną uzależnieniem i ich rodzinami. Prowadzi też terapię indywidualną osób dorosłych oraz konsultacje dla nauczycieli i wychowawców. Prowadzi szkolenia z Dialogu Motywującego (rekomendacje Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii oraz Fundacji ETOH).

W pierwszej kolejności do udziału w szkoleniu zostaną zakwalifikowane osoby, które nie brały dotychczas udziału w naszych działaniach projektowych. 

Do udziału w pierwszej tury szkolenia zostanie zakwalifikowanych 16 osób. 

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie karty zgłoszeniowej do Federacji Białystok (ul. ks. Abramowicza 1, Białystok) lub wysłanie zeskanowanej na e-mail: zarzad@federacjabialystok.pl, wpisując w nazwie wiadomości “Dialog motywacyjny”

Kwestionariusz zgłoszeniowy

Szkolenie jest organizowane w ramach projektu pt.: „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

Skip to content