Skarbnica znaczeń

Fundacja dialog poszukuje wolontariuszy chętnych do udziału w projekcie „Skarbnica Znaczeń – wykorzystanie metody projektu w pracy edukacyjnej z dziećmi”.

Zaangażowanie wolontariuszy będzie szczególnie potrzebne w kwietniu, maju i czerwcu. Projekt ten ma charakter warsztatowy i będzie przeprowadzony we współpracy z uczniami szkół podstawowych.

Przed przystąpieniem do działania, wolontariusze wezmą udział w 8-godzinnych szkoleniach z zakresu: pracy z grupą zróżnicowaną kulturowo, pracy metodą projektu oraz umiejętności współpracy w grupie. Wszyscy wolontariusze będą pod opieką koordynatora. Korzyści dla wolontariuszy: zagłębieni się w lokalną kulturę, pogłębienie umiejętności współpracy w grupie, zapoznanie się z metodą projektu edukacyjnego, zdobycie doświadczenia w zakresie realizacji projektu, możliwość sprawdzenia się w różnych rolach, odkrywania swoich mocnych stron i ograniczeń.

Wolontariusz otrzyma umowę o wolontariat, zaświadczenie o udziale w projekcie oraz opinię (niezbędną do zaliczenia praktyk zawodowych).

Skip to content