klub pieczy zastępczej

Zapraszamy na spotkania Klubu Pieczy Zastępczej, które przeznaczone są dla osób związanych z pieczą zastępczą: rodziców zastępczych i osób pracujących z dziećmi i rodzicami zastępczymi.

 

W 2018 r. spotkania mają formę warsztatów z P. Piotrem Chlebowskim, który jest pedagogiem, psychoterapeutą, terapeutą uzależnień i socjoterapeutą. Absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego specjalność pedagogika resocjalizacyjna. Pan Piotr pracuje jako wykładowca na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz jako pedagog w ZSS nr 2 i LOSM w Białymstoku. Posiada bogate doświadczenia w pracy z kadrą szkół, placówek resocjalizacyjnych oraz opiekuńczo wychowawczych. Wieloletnie doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie. Prowadzi również szkolenia, treningi i warsztaty z zakresu pedagogiki specjalnej, socjoterapii, treningów uwrażliwiających i interpersonalnych oraz rozwoju potencjałów osobistych. Jest także superwizorem placówek opiekuńczo – wychowawczych.

W 2018 r. odbyły się następujące spotkania

 • 8 styczeń 2018 r., “Sztuka motywacji w relacjach rodzinnych”. Spotkanie poprowadził P. Piotr Chlebowski- pedagog, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień i socjoterapeuta,
 • 28 luty 2018 r., “Wartości kategorii “my” w relacjach rodzinnych”. Spotkanie poprowadził P. Piotr Chlebowski- pedagog, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień i socjoterapeuta,
 • 21 marzec 2018 r.., “Komunikacja z dzieckiem”. Spotkanie poprowadził P. Piotr Chlebowski- pedagog, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień i socjoterapeuta,

Do końca 2017 r. odbyły się następujące spotkania:

 • 4 grudzień 2017 r., “Strategie wychowawcze.” Spotkanie poprowadził P. Piotr Chlebowski- pedagog, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień i socjoterapeuta.
 • 20 listopad 2017 r., “Dlaczego reaguję nadmiarowo w relacjach z dzieckiem?” Spotkanie poprowadził P. Piotr Chlebowski- pedagog, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień i socjoterapeuta.
 • 6 listopad 2017 r., “Pułapki w relacjach. Jak je rozwiązywać?” Spotkanie poprowadził P. Piotr Chlebowski- pedagog, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień i socjoterapeuta.
 • 23 październik 2017 r., “Jak radzić sobie w sytuacjach patowych?” Spotkanie poprowadził P. Piotr Chlebowski- pedagog, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień i socjoterapeuta.
 • 23 październik 2017 r., “Komunikacja z trudnym dzieckiem”.  Spotkanie poprowadził P. Piotr Chlebowski- pedagog, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień i socjoterapeuta.
 • 20 czerwca 2017 r., „Trudności życiowe jako szansa osobistego rozwoju”. Spotkanie poprowadził dr Andrzej Dakowicz – psycholog, pracownik Uniwersytetu w Białymstoku.
 • 6 czerwca 2017 r., „Kształtowanie dojrzałej osobowości” Spotkanie poprowadził dr Andrzej Dakowicz – psycholog, pracownik Uniwersytetu w Białymstoku.
 • 24 maja 2017 r., „Interakcja między rodzicem (wychowawcą) a dzieckiem (wychowankiem) w procesie wychowania”. Spotkanie poprowadził dr Andrzej Dakowicz – psycholog, pracownik Uniwersytetu w Białymstoku.
 • 10 kwietnia 2017 r. „Zasady żywienia dzieci i młodzieży”. Spotkanie poprowadził P. Radosław Majewski – dietetyk z Centrum Dietetyki Stosowanej.
 • 27 luty 2017 r. „ABC komunikacji empatycznej”. Spotkanie prowadził Andrzej Karolczyk – specjalista terapii uzależnień.
 • 28 grudzień 2016 r. „Jakie objawy psycho – fizyczne powinny niepokoić nas u wychowanków?”. Spotkanie poprowadziła dr n. med. Barbara Zadrożna – Tołwińska – pediatra, neurolog, genetyk.
 • 21 listopad 2016 r. „Wstęp do porozumienia bez przemocy”. Spotkanie poprowadziła p. Adrianna Naruk – z Pracowni Relacji Skontaktowani.
 • 7 listopada 2016 r., „Mentoring – teoria i praktyka”. Spotkanie poprowadził p. Michał Gaweł.
 • 24 października 2016 r. „Kryzysy w relacjach dorosłych z nastolatkami. Skąd się biorą i jak sobie z nimi radzić?”. Spotkanie poprowadziła p. Danuta Matreńczyk – pedagog.
 • 10 października 2016 r. „Seminarium inspirujące Jaspera Juula”. Spotkanie poprowadziła p. Adrianna Naruk – z Pracowni Relacji Skontaktowani.
 • 26 września 2016 r. „Profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży”. Spotkanie poprowadziła p. Elżbieta Powichrowska-specjalista terapii uzależnień.
 • 12 września 2016 r. „Mediacja jako metoda rozwiązywania konflktów w rodzinie”. Spotkanie poprowadził p. Marcin Szargiej – mediator i pedagog.
 • 20 czerwca 2016 r. Spotkanie poprowadziły P. Aneta Kowalewicz i p. Dorota Grabek na temat „Zaburzenia odżywiania u dzieci, młodzieży i dorosłych”.

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta Białystok.

 

 

 

Skip to content