Rada Fundacji

Rada Fundacji Dialog jest niezależnym i społecznym organem nadzoru. Członkowie Rady są wolontariuszami, nie otrzymują za swoją pracę wynagrodzenia. Nie są oni powiązani z członkami zarządu. Do kompetencji Rady Fundacji należy m.in.: powoływanie i odwoływanie członków zarządu oraz zmiana Statutu.

 

W skład Rady Fundacji wchodzą:

ks. prof. dr hab. Józef Zabielski – przewodniczący rady

Profesor dr habilitowany nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej, ksiądz katolicki. Absolwent Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku (AWSD). Ukończył też Podyplomowe Studium Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii dla Duchowieństwa. W roku akademickim 1993/1994 odbył studia i badania naukowe w Paryżu – Institute Catholique de Paris i Sorbona; w latach 1985-1997 odwiedził ośrodki naukowe w Niemczech – Köln, Bonn, Paderborn, München. Specjalizuje się w teologii moralnej i etyce teologicznej. Pełni funkcję kierownika Katedry Teologii Moralnej Życia Społecznego w Instytucie Teologii Systematycznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2000 do 2003 zajmował stanowisko kierownika Podyplomowego Studium Katechetyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu w Białymstoku. W latach 2000-2004 był rektorem Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku.

Elżbieta Czerkacz – pedagog, założyła i do emerytury, przez wiele lat prowadziła wraz z mężem Michałem pierwszy w Białymstoku Rodzinny Dom Dziecka. Pracowała również w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie jako koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

ks. Jarosław Jóźwik – ksiądz prawosławny, proboszcz Parafii Prawosławnej Świętego Mikołaja Cudotwórcy w Topilcu, kanclerz Akademii Supraskiej. Jest absolwentem Prawosławnego Instytutu św. Sergiusza w Paryżu oraz Uniwersytetu Nice Sophia-Antypolis. Współorganizator „Tygodnia liturgicznego” w Paryżu. Koordynator konferencji międzynarodowych Akademii Supraskiej, redaktor naczelny “Latopisów Akademii Supraskiej”. Koordynator: Warsztatów plastyczno – ikonograficznych dla dzieci i młodzieży, Forum Myśli Teologicznej oraz spotkań kulturalnych i naukowych Akademii Supraskiej.

Grażyna Łaniewska – pedagog, konsultant ds. wychowania i rodziny w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

ks. dr Wojciech Łazewski – dr nauk teologicznych, proboszcz Parafii Katolickiej Świętego Kazimierza w Białymstoku. W latach 1994-2004 dyrektor Caritas Polska a w latach 2008-2011 dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej. W latach 2004-2008 był rektorem Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego w Białymstoku.

Janina Misztalewska – emerytowany oligofrenopedagog i doświadczony nauczyciel dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, była również dyrektorem Zespołu szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Białymstoku.

dr n. med. Barbara Zadrożna-Tołwińska – pediatra, specjalista neurologii dziecięcej. Od wielu lat wspiera dzieci z niepełnosprawnością oraz ich rodziny. Inicjatorka pedagogiki montesoriańskiej w naszym województwie.

Skip to content