Fundacja Dialog przyjmuje do 27 czerwca zgłoszenia na warsztaty superwizji pracy dialogiem motywującym. Zajęcia odbędą się w grupach (do wyboru) 1 lub 2 lipca (do wyboru) w ramach projektu „Razem możemy więcej II” numer RPPD.07.02.02-20-0004/18 z RPOWP na lata 2014 – 2020 oś. priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej, poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami szkolenia mogą być: kadra i wolontariusze pracujący w placówkach wsparcia dziennego, opiekuńczo-wychowawczych oraz asystenci rodzin, pracownicy jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej z gmin BOF:

  • BIAŁYSTOK
  • CHOROSZCZ
  • DOBRZYNIEWO
  • JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
  • SUPRAŚL
  • ZABŁUDÓW
  • TUROŚŃ KOŚCIELNA

Liczba miejsc jest ograniczona.

Zgłoszenia przyjmowane są osobiście w siedzibie Fundacji DIALOG, przy ul. ks.Abramowicza 1 piętro II lub pod numerem telefonu 664 765 111 lub

e-meilowo: projekty123@o2.pl

Potrzebne dokumenty: 

KARAT ZGŁOSZENIOWA_rodzice i prawni opiekunowie

KARAT ZGŁOSZENIOWA_pracownicy i wolontarisze

Skip to content