Zapraszamy do złożenia oferty na poprowadzenie szkoleń skierowanych do osób pracujących z cudzoziemcami oraz nauczycieli pracujących w środowisku międzykulturowym nr 6/2018/FAMI z dnia 02.08.2018 r. w ramach projektu pt. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.

Zapytanie ofertowe nr 6/2018/FAMI z dnia 02.08.2018 r.  

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Wykaz szkoleń o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia przeprowadzonych w ciągu ostatnich pięciu lat przez oferenta

Skip to content