Zapytanie ofertowe nr 5/RR/SP15/2019 z dnia 2 lipca 2019 r. dotyczące dostawy pomocy dydaktycznych do doradztwa zawodowego do Szkoły Podstawowej nr 15 im. Marii Skłodowskiej Curie w Białymstoku przy ul. Broniewskiego 1 w ramach projektu „Budujemy swoją przyszłość z SP 15” (RPO.03.01.02-20-0029/15) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

ZO nr 5 – pomoce – doradztwo zawodowe

Załącznik do ZO nr 5 – doradztwo zawodowe – formularz ofertowy

Skip to content