Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej dostawy pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej do Szkoły Podstawowej nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku przy ul. Broniewskiego 1 w ramach projektu „Budujemy swoją przyszłość z SP 15” (RPO.03.01.02-20-0029/15) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem

Skip to content