ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/CIS/2019 – ROZEZNANIE CENY

dotyczące zakupu wyposażenia pracowni biurowej i sali szkoleniowej Centrum Integracji Społecznej w Białymstoku (CIS) w ramach projektu „CIS szansą mieszkańców Białegostoku” (nr: RPO.07.01.00-20-0205/18) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji

Zapytanie dostawa wyposażenie biura i sali – plik w załączniku

Skip to content