Zapraszamy do złożenia oferty  dotyczącej dostawy pomocy dydaktycznych do zajęć „SZACH-MAT – nauka gry w szachy” do Szkoły Podstawowej nr 15 im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku na potrzeby projektu pt. “Budujemy swoją przyszłość z SP 15” w zapytaniu ofertowym nr 3/RR/SP15/2019 z dnia 18 marca 2019 r.

Załącznik_ZO nr 3 -formularz ofertowy

ZO nr 3 – pomoce szachy

Skip to content