W związku z procedurą zapytania ofertowego nr  1.2/058/2017 z dnia 08.05.2017 dotyczącego przeprowadzenia kursów zawodowych wraz z egzaminami prowadzącymi do uzyskania kwalifikacji zawodowych przeprowadzonymi przez zewnętrzną instytucję certyfikującą lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem) oraz szkolenia BHP dla uczestników/uczestniczek projektu „SZANSA – integracja społeczna mieszkańców gminy Michałowo”07.01.00-20-0058/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś. priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej, działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji pragniemy poinformować, że w poszczególnych częściach zamówienia zostali wybrani następujący Wykonawcy:

Kurs opiekuna/opiekunki osób starszych (część teoretyczna i praktyczna) – Centrum Edukacji “MENTOR” w Mońkach Leszek Twarowski, ul. Aleja  Niepodległości 11B, lok. 02B, 19-100 Mońki – 908,00 zł/ osoba, data wpływu: 16.05.2017 r.

Kurs spawacz metodą TIG (cześć teoretyczna i praktyczna) – Inventum Sp. z o.o., ul. Mikołaja Reja 20a, 33-300 Nowy Sącz – 2250,00 zł/osoba, data wpływu: 15.05.2017 r.

Kurs prawo jazdy kat. B (część teoretyczna i praktyczna) – Centrum Edukacji “MENTOR” w Mońkach Leszek Twarowski, ul. Aleja  Niepodległości 11B, lok. 02B, 19-100 Mońki – 1200,00 zł/osoba, data wpływu: 16.05.2017 r.

Kurs pilarz (część teoretyczna i praktyczna) – ul. Mikołaja Reja 20a, 33-300 Nowy Sącz, Inventum Sp. z o.o. – 595,00 zł/osoba, data wpływu: 15.05.2017 r.

Szkolenie BHP – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “VECTOR” Piotr Gordon, ul. Poleska 52, 15-874 Białystok – 55,00 zł/osoba, data wpływu: 15.05.2017 r.

Skip to content