Zapraszamy do złożenia oferty na organizację zagranicznej wizyty studyjnej dla nauczycieli i dyrekcji szkół, do których uczęszcza najliczniejsza grupa dzieci cudzoziemskich nr 2/2019/FAMI z dnia 09.09.2019 r. w ramach projektu pt. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.

Zapytanie ofertowe nr 2/2019/FAMI z dnia 09.09.2019 r. – wizyta studyjna

Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 – wykaz doświadczenia

Załącznik nr 4 – program zagranicznej wizyty studyjnej

Skip to content