Załącznik nr 1 - Oświadczenie o zapoznaniu się z politykami Fundacji Dialog