Zapytanie ofertowe – koordynator wolontariatu

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia dotyczącego wykonywania zadań koordynatora wolontariatu nr 1/2020/FAMI z dnia 22.08.2019 r. w ramach projektu pt. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI.

Zapytanie ofertowe – treść

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

 

Skip to content