Fundacja Dialog zaprasza do złożenia oferty cenowej osoby zainteresowane pełnieniem funkcji doradcy zawodowego w projekcie p.n. „SZANSA – integracja społeczna mieszkańców gminy Michałowo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa VII., Działanie 7.1: Rozwój działań aktywnej integracji.

zapytanie doradca

Skip to content