Fundacja Korale celem przeprowadzanie rozeznania rynku  zaprasza osoby zainteresowane do  przedstawienia oferty cenowej zakup artykułów spożywczych na potrzeby zorganizowania przerwy kawowej podczas spotkań edukacyjnych w 7 powiatach województwa podlaskiego  w ramach projektu pn. „Program wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze ODZYSKAĆ DZIECKO” który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Zapytanie o cenę artykuły spożywcze Zapytanie o cenę artykuły spożywcze załącznik word
Skip to content