ZAPYTANIE O CENĘ W TRYBIE  ROZEZNANIA RYNKU nr 1/CRR/2023
Fundacja DIALOG  w celu rozeznania rynku zaprasza osoby zainteresowane do przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie 18 godzin szkolenia dotyczącego pracy z dzieckiem dotkniętym traumą i jego opiekunami przez 2 prowadzących (specjalistów z wykształceniem wyższym magisterskim w zakresie psychologii, pedagogiki, ze specjalnością z traumatologii lub posiadających  min. 5 letnie doświadczenie w pracy z rodzinami, dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej)  wraz z zapewnieniem uczestnikom szkolenia niezbędnych materiałów w terminie 25-26.02.2023 r. dla 1 grupy (łącznie max. 20 osób) w ramach projektu: „Centrum Reintegracji Rodziny ”nr. RPPD.07.02.02.-20-0013/20 w ramach działania 7.2 Rozwój usług społecznych, poddziałania 7.2.2. Rozwój usług społecznych w ramach BOF współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Zapytanie o cenę SZKOLENIE Z TRAUMY 17.02.2023

 

 

Skip to content