Fundacja DIALOG  w celu rozeznania rynku zaprasza osoby zainteresowane do przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie 135 godzin szkolenia dla ( 3 grup x 45h)  prowadzonego przez dwóch prowadzących ( specjalistę w zakresie psychologii, pedagogiki itp. oraz praktyka tj.: doświadczonego rodzica zastępczego lub biologicznego) dla wolontariuszy i kandydatów na rodziny zastępcze(łącznie 24 uczestników) programem „MENTOR” w ramach projektu: „Centrum Reintegracji Rodziny ”nr. RPPD.07.02.02.-20-0013/20 w ramach działania 7.2 Rozwój usług społecznych, poddziałania 7.2.2. Rozwój usług społecznych w ramach BOF współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 1

Zapytanie o cenę 4crr2022 sz

Skip to content