Fundacja Dialog w celu przeprowadzenia rozeznania rynku zaprasza zainteresowanych lekarzy do przedstawienia oferty cenowej na prowadzenie warsztatów komputerowych dla uczestników projektu „Aktywni seniorzy w Milejczycach” w domu seniora w Milejczycach prowadzonego przez
Zamawiającego, (nr projektu: RPPD.07.02.01-20-0049/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII. ROZWÓJ LOKALNY Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych.

-Rozeznanie rynku – zajęcia komputerowe …

Załącznik nr 1 do zapytania o cenę zajęcia komputerowe 09.2022

Skip to content