Zapytanie o cenę nr SZWZ/3.1/2SZ/2019 na zorganizowanie opieki nad dziećmi uczestniczek projektu pt. “Druga Szansa” w formie półkolonii w ramach projektu pt. “Druga Szansa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji.

Zapytanie_o_cenę_półkolonie

Formularz ofertowy – półkolonie_łomża

Skip to content