Fundacja DIALOG ogłasza nabór na WARSZTATY SUPERWIZJI PRACY DIALOGIEM MOTYWUJĄCYM prowadzone przez Panią Ulę Grodzką, w ramach projektu “Razem możemy więcej II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgłoszenia przyjmowane są do 8 lipca b.r. pod numerem telefonu 604 572 814 i meilowo: projekty123@o2.pl lub wmusko@fundacjadialog.pl

Dialog motywujący (ang. motivational interviewing) to szczególny sposób prowadzenia rozmowy o zmianie, ukierunkowany na rozwijanie i umacnianie wewnętrznej motywacji i zobowiązania osoby do zmiany (Miller, Rollnick, 2014). Jest to metoda uniwersalna, mająca zastosowanie zarówno podczas krótkiej rozmowy jak i konsultacji. Mimo dużej odmienności kontekstów sytuacyjnych m.in. rozmowa pracownika GOPS, M-GOPS, MOPS z podopiecznym; rodziców i opiekunów przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze; pracowników instytucji wsparcia rodziny czy nauczyciela z uczniem. Wszystkie rozmowy motywujące mają wspólny element – temat zmiany. Badania pokazują, że styl prowadzenia rozmowy przez specjalistę w istotny sposób wpływa na rodzaj oraz natężenie wypowiedzi klienta o zmianie, a tym samym na jego wewnętrzną motywację do realizacji celu. Dialog motywujący pomaga budować z klientem przymierze oraz dobrą i skuteczną współpracę. Dzięki umiejętności posługiwania się Dialogiem motywującym poprawia się komfort własnej pracy, co jest istotnym czynnikiem chroniącym przed wypaleniem zawodowym. Niezależnie od stażu pracy i doświadczenia oraz wykonywanej profesji, rozwinięcie tej umiejętności zwiększa nasze umiejętności, zdolności reagowania na opór, słuchania odzwierciedlającego, podsumowywania, rozwijania rozbieżności oraz wywoływania języka zmiany. W praktyce może się to przełożyć na zwiększenie skuteczności ich oddziaływań terapeutycznych i konsultacji prowadzonych z osobami przeżywającymi ambiwalencję wobec zmiany.

Warsztaty są skierowane do pracowników i wolontariuszy jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej z Gmin: BIAŁYSTOK, CHOROSZCZ, DOBRZYNIEWO, JUCHNOWIEC KOŚCIELNY, SUPRAŚL, ZABŁUDÓW, TUROŚŃ KOŚCIELNA.

Zajęcia 5 osobowych grupach. (Można wybrać jedne warsztaty/jedno spotkanie)

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!

Miejsce realizacji: Fundacji DIALOG ul. ks. Abramowicza 1  p.II s.3

Harmonogram warsztatów:

2021-07-10 sobota SUPERWIZJA_gr_3 08:00 12:30 4:30
SUPERWIZJA_gr_4 13:00 17:30 4:30
     
2021-07-16 piątek SUPERWIZJA_gr_2 15:30 19:30 4:00
   
2021-07-17 sobota SUPERWIZJA_gr_3 08:00 12:30 4:30
SUPERWIZJA_gr_4 13:00 17:30 4:30

 

Karta zgłoszeniowa 

REKOMENDACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Skip to content