Konferencja „Kierunek Rodzina” (4-5 października) stworzy przestrzeń do rozmów o tym co zrobić, by jak najlepiej chronić dzieci oraz jak efektywnie wspierać rodziny.

Celem wydarzenia jest promocja i wzmocnienie rodzin zastępczych oraz dyskusja nad sprawdzonymi rozwiązaniami dla rodzin biologicznych przeżywających trudności. To również okazja do refleksji o tym, co zmieniła 10 lat temu ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. W czasie konferencji odbędzie się szereg paneli tematycznych. Pierwszego dnia będziemy rozmawiać o wsparciu rodzin w opiece nad dziećmi, budowaniu dla nich usług i możliwościach pomocy rodzicom z problemami. Drugiego dnia przyjrzymy się codzienności rodziców zastępczych i ich współpracy z służbami. W planach jest również loteria z nagrodami i warsztaty.

– Zależy nam na tym, by oprócz wiedzy i refleksji rodzice wynieśli z naszego spotkania zapewnienie, że KIERUNEK RODZINA to właściwy kierunek – mówi Beata Potocka, prezes Koalicji na rzecz Rodzinnej Pieczy Zastępczej. – Dzięki opiece rodzin zastępczych, dzieci i młodzież zyskują szansę na harmonijny rozwój, prawidłowy wzorzec rodziny i perspektywy godnego, i szczęśliwego dorosłego życia. Dlatego prowadzimy działania, poprzez które wpływamy na tworzenie lepszego prawa, wspieramy rozwój rodzinnej opieki zastępczej i podnosimy kompetencje osób, od których zależy sytuacja i codzienne funkcjonowanie dzieci – dodaje Potocka.

System pieczy zastępczej jest bardzo złożony. Niezwykle ważna jest w nim współpraca powiatowych organizatorów pieczy zastępczej, koordynatorów, asystentów czy terapeutów. To oni łączą siły pracując z rodzinami zastępczymi i biologicznymi, które starają się o odzyskanie dziecka.

– W Centrum Reintegracji Rodziny Fundacji Dialog podejmujemy działania usprawniające komunikację między służbami. Zależy nam na efektywnej współpracy wszystkich ogniw systemu. Mamy wspólny cel – KIERUNEK RODZINA. Jesteśmy przekonani, że spotkanie w ramach konferencji jest potrzebne, byśmy mogli podzielić się spostrzeżeniami, które pozwolą usprawnić system. Zaś dla rodzin zastępczych będzie to szansa na cenną wymianę doświadczeń – przyjrzenie się ich roli i podkreślenie znaczenia w systemie. To oni przejmują zadania rodziców biologicznych na czas kryzysów rodzinnych – podkreśla Anna Tomulewicz z Centrum Reintegracji Rodziny Fundacji Dialog.

Fundacja Dialog od wielu lat wspiera organizatorów pieczy zastępczej i promuje rodzicielstwo zastępcze. Prowadzi Ośrodek Konsultacyjno-Szkoleniowy dla osób związanych z środowiskiem pieczy w Białymstoku, w ramach którego odbywają się konsultacje specjalistyczne. Organizuje także mentoring z udziałem wolontariuszy skierowany do wychowanków pieczy. To forma pomocy dla dzieci, które mają problemy np. w nauce.

– To wszystko stanowi ogromnie ważną część pracy Fundacji Dialog. Od tego roku realizujemy program „Mentor”, w ramach którego przeprowadzamy bezpłatne kursy dla kandydatów na rodziny zastępcze. Niestety, cały czas brakuje osób, które podjęłyby się tego zadania oraz instytucji, które na co dzień wspierałby ich pracę. Jednocześnie brakuje miejsc w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Dokładamy wszelkich starań, żeby zmienić tę rzeczywistość w województwie podlaskim – mówi Michał Gaweł, prezes Fundacji Dialog.

Fundacja zaprasza na konferencję rodziny zastępcze z Białegostoku i obszaru BOF, pracowników PCPR, ośrodków pomocy społecznej, pieczy instytucjonalnej, specjalistów z zakresu pracy z dziećmi i rodziną, przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych, będących częścią systemu pieczy.

Osoby chętne do uczestniczenia w konferencji prosimy o kontakt: Centrum Reintegracji Rodziny, tel. 796105012.

Konferencja odbędzie się w Hotelu Podlasie w Białymstoku, w dniach 4-5 października 2022 r.

Patronat honorowy nad wydarzeniem przyjął prezydent miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Skip to content