GRUPA WSPARCIA RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI I MŁODZIEŻY (1)