Przy wsparciu finansowym i na zlecenie Wojewody Podlaskiego prowadzimy Punkt Informacyjny na Dworcu PKP w Białymstoku (ul. Kolejowa 9) skierowany do obywateli Ukrainy.

Jest tam udzielane wsparcie obywatelom Ukrainy zgłaszającym się do Punktu Informacyjnego w języku ukraińskim lub rosyjskim.

W ramach Punktu prowadzona jest także całodobowa infolinia – pod numerem telefonu 603660052

Osoby pełniące dyżury w Punkcie posługują się językiem ukraińskim i/lub rosyjskim.

W Punkcie realizowane są następujące zadania:

  • Udzielanie wszelkich niezbędnych informacji obywatelom Ukrainy zgłaszającym się do Punktu Informacyjnego w języku ukraińskim lub rosyjskim, dotyczących ich praw i obowiązków na terenie Polski oraz legalności pobytu, spraw paszportowych i konsularnych, zasad przekraczania granicy itp.
  • Kierowanie obywateli Ukrainy do odpowiednich urzędów, instytucji, placówek w celu załatwienia bieżących spraw np. PESEL, MOPR, urzędy pracy, placówki medyczne, placówki oświatowe – przekazywanie adresów, linków itp.
  • Udzielanie informacji i pomocy obywatelom Ukrainy w przemieszczaniu się do innych miejscowości na terenie Polski oraz zagranicą – pomoc w wyszukiwanie połączeń, zakup biletów.
  • Kierowanie obywateli Ukrainy do miejsc zakwaterowania.
  • Prowadzenie poczekalni.
  • Zapewnienie podstawowych materiałów opatrunkowych i leków.
  • Wsparcie rzeczowe i materialne zgłaszających się po pomoc Obywateli Ukrainy.
  • Pomoc prawna.
  • Całodobowa możliwość korzystania z poczekalni.

Punkt jest otwarty siedem dni w tygodniu w godzinach od 8:00 do 18:00.
Infolinia oraz poczekalnia funkcjonują także w godzinach od 18:00 do 8:00.
Ponadto oferent w razie potrzeb zapewni pomoc psychologiczną wymagającym tego obywatelom Ukrainy w ramach innych działań statutowych.

Cały czas w Punkcie są osoby posługujące się językiem ukraińskim i/lub rosyjskim.

За фінансової підтримки Підляського воєводи ми керуємо інформаційним пунктом на залізничному вокзалі в Білостоці (вул. Колейова, 9) для громадян України.

Там надається підтримка громадянам України, які звертаються до інформаційного пункту українською або російською мовами.

В інформаційному пункті також працює телефон довіри за номером 603660052, який працює 24 години на добу.

Чергові на Пункті розмовляють українською та/або російською мовами.

У Пункті виконуються наступні завдання:

Надання громадянам України, які звертаються до Інформаційного пункту, всієї необхідної інформації українською або російською мовою щодо їхніх прав та обов’язків на території Польщі та законності перебування, паспортних та консульських питань, правил перетину кордону тощо. Спрямування громадян України до відповідних офісів, установ, закладів для вирішення поточних питань, наприклад, PESEL, MOPR, центри зайнятості, медичні заклади, навчальні заклади – надання адрес, посилань тощо. Надання інформації та допомоги громадянам України у переїзді до інших населених пунктів Польщі та за кордон – допомога у пошуку сполучення, купівлі квитків. Направлення громадян України до місць проживання. Ведення кімнати очікування. Забезпечення основними перев’язувальними матеріалами та медикаментами. Матеріальна та матеріально-технічна підтримка громадян України, які звертаються за допомогою. Юридична допомога. Цілодобове користування кімнатою очікування.

Пункт працює без вихідних з 8:00 до 18:00.

Телефон довіри та кімната очікування також працюють з 18:00 до 8:00.

Крім того, організація надаватиме психологічну допомогу громадянам України, які її потребують, в рамках своєї статутної діяльності.

У Пункті постійно працюють україномовні та/або російськомовні співробітники.

 

Materiał TVP:

https://bialystok.tvp.pl/62843787/pomoc-ukraincom

Zadanie publiczne pt. „Prowadzenie Punktu Informacyjnego na Dworcu PKP skierowanego do obywateli Ukrainy” finansowane ze środków budżetu państwa w ramach umowy zawartej z Wojewodą Podlaskim.

Skip to content