W lipcu i sierpniu prowadzimy zajęcia edukacyjno-integracyjne dla dzieci z pieczy zastępczej. W ramach pierwszego cyklu spotkań m. in. zwiedziliśmy Białystok w ramach gry terenowej, gościliśmy w skansenie, by poznać lepiej kulturę regionu i uczyliśmy się pierwszej pomocy pod okiem uczynnych profesjonalistów z SRS – Sekcji Ratownictwa Specjalistycznego w Białymstoku.
Druga tura zajęć rozpocznie się 9 sierpnia. W spotkaniach biorą udział dzieci z pieczy zastępczej, rodzin będących pod opieką ośrodków wsparcia w Białymstoku (np. MOPS-u).

Przypomnijmy, że nasza fundacja prowadzi Ośrodek Konsultacyjno-Szkoleniowy dla osób związanych z środowiskiem pieczy zastępczej w Białymstoku, i organizuje mentoring skierowany do wychowanków pieczy zastępczej.

Skip to content