Serdecznie zapraszamy nauczycieli z terenu województwa podlaskiego do udziału w szkoleniach z zakresu nauczania dzieci nieznających języka polskiego oraz specyfiki pracy z uczniem cudzoziemskim. Szkolenia są organizowane przez Fundację Dialog we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Białymstoku. Program szkolenia będzie dotyczył przede wszystkim praktycznych metod pracy, oceniania, przygotowywania zajęć dla klas z uczniami nieznającymi języka polskiego i włączania ich do pracy całej grupy. W trakcie szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności przygotowywania scenariuszy lekcji dla klas niejednolitych kulturowo.

W ramach szkolenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia:

  • Główne grupy cudzoziemców w Polsce oraz sytuacja w ich krajach pochodzenia
  • Główne różnice kulturowe wpływające na współpracę z dziećmi oraz ich rodzicami
  • Zasady przyjmowania i promowania uczniów obcokrajowców w polskich szkołach –zapoznanie uczestników warsztatów z przepisami prawa oświatowego
  • Ocenianie i przygotowanie zajęć dla klas z uczniami nieznającymi języka polskiego
  • Zagadnienia związane z metodycznymi aspektami nauczania grupy zróżnicowanej kulturowo
  • Oddziaływania wychowawcze w celu zintegrowania uczniów przybywających z zagranicy z grupą rówieśniczą w polskiej szkole
  • Czynniki determinujące efektywność pracy z grupą zróżnicowaną kulturowo oraz dzieckiem cudzoziemskim
  • Praktyczne metody i formy pracy z klasą wielokulturową
  • Metody współpracy nauczycieli z rodzicami uczniów obcojęzycznych
  • Przygotowywanie scenariuszy lekcji na klas niejednolitych kulturowo

Udział w szkoleniach jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli. Zapewniamy 2-dniowe szkolenie poprowadzone metodami aktywnymi: warsztaty, prezentacje, symulacje i dużo dyskusji (grupy 16-osobowe), materiały szkoleniowe, bezpłatny nocleg i wyżywienie.

Do wyboru są II Terminy szkolenia:

I termin: 07.02.2019 r. – 08.02.2019 r. godz. 8.30 – 16.30 – Hotel Sosnowe Zacisze
w Kleosinie ul. Leśna 20

II termin: 14.02.2019 r. – 15.02.2019 r. godz. 8.30 – 16.30 – Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku ul. Antoniuk Fabryczny 1

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o rejestrację przez Internetową Platformę Obsługi Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku https://ipo.modm.bialystok.pl ewentualnie wysłanie zgłoszenia na adres j.majewska@modm.bialystok.pl lub mkruhlej@fundacjadialog.pl. (W temacie prosimy wpisać: Szkolenia dla nauczycieli – cudzoziemcy).

Osoby prowadzące szkolenie:

Katarzyna Potoniec – absolwentka Zarządzania Integracją Międzykulturową w Collegium Civitas oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu
w Białymstoku. Współautorka i koordynatorka wielu projektów Fundacji Dialog skierowanych do cudzoziemców oraz zakresu edukacji międzykulturowej. Prowadzi warsztaty i szkolenia, przede wszystkim z zakresu tematyki uchodźczej i międzykulturowej.

Anna Młynarczuk-Sokołowska – doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu w Białymstoku. Jako teoretyk i praktyk zajmuje się edukacją międzykulturową. Jej zainteresowania koncentrują się głównie wokół metodyki i projektowania międzykulturowej edukacji nieformalnej. Jest autorką tekstów naukowych z tego zakresu, redaktorką monografii naukowo-metodycznych, inicjatorką projektów badawczych oraz społecznych.

Katarzyna Szostak-Król – nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej. Do jej zainteresowań naukowych należą metodyka nauczania języka polskiego jako obcego oraz edukacja międzykulturowa. Od kilku lat pracuje z uchodźcami w charakterze nauczyciela języka polskiego jako obcego. Jest realizatorką szkoleń, projektów, konkursów z zakresu edukacji międzykulturowej, np. wojewódzki konkurs pt. Różnorodność przestrzenią dialogu, autorką materiałów metodycznych: scenariuszy zajęć edukacyjnych, bajek międzykulturowych.

Szkolenia są realizowane w ramach projektu „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Kwestionariusz zgłoszeniowy

 

Skip to content