Zapraszamy do udziału w projekcie „SZANSA – integracja społeczna mieszkańców gminy Michałowo”. Jest on skierowany do osób zamieszkujących na terenie gminy Michałowo korzystających z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej bądź kwalifikujących się do takiej pomocy, bezrobotnych, posiadających III profil pomocy lub biernych zawodowo.

W ramach projektu zapewniamy m.in.:

 • wypłatę celowych zasiłków socjalnych;
 • udział w treningach umiejętności społecznych;
 • możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach:
 • prawo jady kategorii B
 • spawacz metodą TIG
 • kurs pilarza
 • opiekun/opiekunka osób starszych
 • bezpłatny egzamin nadający uprawnienia zawodowe;
 • możliwość odbycia płatnego stażu;
 • pomoc w znalezieniu pracy (pośrednictwo pracy);
 • indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym;
 • pomoc psychologiczną;
 • animację oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem w projekcie.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2017 do 31.08.2018 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie, ul. Białostocka 11, gdzie dostępne są również do uzupełnienia dokumenty rekrutacyjne.

 1. Formularz rekrutacyjny
 2. Karta rozmowy rekrutacyjnej
 3. Deklaracja uczestnictwa
 4. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

Skip to content