Wraz z Fundacją Wspierania Rodzin “Korale” chcielibyśmy podzielić się z Wami dobrymi wiadomościami:
W ostatnim czasie, postanowieniami sądu do dwóch rodzin biorących udział w Projekcie pn. “Program wsparcia rodzin przeżywających trudności  opiekuńczo – wychowawcze ODZYSKAĆ DZIECKO”powróciły ich dzieci, które przebywały w pieczy zastępczej. Serdecznie gratulujemy Pani Małgosi z Zambrowa, której syn jest już razem z mamą  oraz Pani Kasi i Panu Cezaremu z powiatu łomżyńskiego, którzy odzyskali 4 swoich dzieci. Jednocześnie pragniemy podziękować również wszystkim służbom społecznym z tych powiatów, których zaangażowanie, pomoc i wsparcie zarówno dla rodzin jak i realizatorów jest nieocenione. Bardzo cieszymy sie z takich decyzji sądu, gdyż mamy przekonanie, że były one słuszne. Trzymamy mocno kciuki za dalszą pracę naszych podopiecznych rodzin nad wzmacnianiem wzajemnych relacji po powrocie ich dzieci oraz za pozostałe rodziny, biorące udział w Programie, aby one również osiągnęły zamierzone przez siebie cele. Życzymy owocnej pracy nad wprowadzanymi w ich życie zmian.

Realizatorzy Programu Odzyskać Dziecko

Skip to content