Zapraszamy osoby znajdujące się w procedurze uchodźczej na spotkania edukacyjne: “Polski system edukacji. Etapy edukacji w Polsce„ oraz „Trudności adaptacyjne emigracji oraz sposoby radzenia „Poradnik emigranta”„

Spotkanie “Polski system edukacji. Etapy edukacji w Polsce„

Osoba prowadząca: Dżmitryj Kościn oraz Grażyna Charytoniuk-Michiej

Tematyka: zagadnienia związane m.in. z takimi kwestiami jak prawo cudzoziemców do kształcenia w polskim systemie oświaty. Nauka dzieci przybywających z zagranicy w polskim systemie edukacji. Polskie uczelnie, które przyjmują obcokrajowców. Zasady przyjmowania obcokrajowców na studia .

Termin: 21.12.2021 / 18.00

Spotkanie „Trudności adaptacyjne emigracji oraz sposoby radzenia „Poradnik emigranta”

Tematyka: Etapy emigracji. (Każdy emigrant ma inny start, cele, zdolności adaptacyjne i podejście do trudności. Ilu emigrantów, tyle historii. Istnieje jednak kilka łączących je etapów). Problemy, związane z emigracją i sposoby radzenia sobie z nimi

Termin: 28.12.2021 / 18.00

Zgłoszenia/pytania prosimy kierować na adres: jkoscina@fundacjadialog.pl

W zgłoszeniu należy podać:

– imię i nazwisko

-numer telefonu

Польская система образования. Этапы образования в Польше»

 Приглашаем, людей, находящихся в процедуре получения международной защиты на информационно-образовательную встречу

Tematyka: вопросы, связанные, в частности, с такими аспектами, как право иностранцев на образование в польской системе образования. Обучение детей из-за границы в польской системе образования. Польские университеты, принимающие иностранцев. Принципы приема иностранцев на учебу.

Дата: 21.12.2021 / 18.00

„Адаптационные трудности эмиграции «Путеводитель эмигранта»”

Приглашаем, людей, находящихся в процедуре получения международной защиты на информационно-образовательную встречу

Tematyka: Этапы эмиграции. (У каждого эмигранта разный старт, цели, приспособляемость и подход к трудностям. Сколько эмигрантов, столько историй. Но есть несколько этапов, связывающих их). Проблемы, связанные с эмиграцией, и способы их решения
Дата: 28.12.2021 / 18.00

Заявки/вопросы отправляйте на адрес: jkoscina@fundacjadialog.pl

В заявке следует указать:

– имя и фамилию

– номер телефона

Spotkania są realizowane w ramach projektu pn. „Podlasie otwarte na integracje” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Skip to content