Fundacja DIALOG oraz  Fundacja KORALE informują, iż w ramach  projektu pn. „Program wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze ODZYSKAĆ DZIECKO” odbyło się  pięć spotkań edukacyjnych w powiatach: zambrowskim, wysokomazowieckim, hajnowskim, kolneńskim, łomżyńskim. Przed nami jeszcze dwa spotkania w powiecie suwalskim i augustowskim.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji obszaru wspierania dziecka i rodziny z  powiatu hajnowskiego ( ops, pcpr, placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki adopcyjne, ośrodki wsparcia dziennego). Podczas spotkania przedstawione zostały założenia i narzędzia programu ODZYSKAĆ DZIECKO oraz dobre praktyki z wdrażania programu.
Jednocześnie wszystkie osoby uczestniczące w spotkaniu miały  możliwość zapoznania się z materiałami szkoleniowymi, celami, ideą i  formą projektu, a także jego umiejscowieniem w systemie pomocy.
Omówione zostały kolejne etapy projektu- system szkoleń oraz zasady uzyskania tytułu realizatorów/edukatorów programu ODZYSKAĆ DZIECKO.             Zainteresowane osoby chcące uzyskać kompetencje realizatorów/edukatorów programu miały możliwość  dokonania wstępnego zgłoszenia.

Skip to content