Fundacją DIALOG oraz  Fundacja KORALE informuje, iż w ramach  projektu pn. „Program wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze ODZYSKAĆ DZIECKO” rozpoczęła się rekrutacja na szkolenie podstawowe programu Odzyskać Dziecko.

Projekt zakłada objęcie wsparciem kadrę i podopiecznych z terenu 7 powiatów województwa podlaskiego tj: (zambrowskiego, wysokomazowieckiego, hajnowskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, augustowskiego i suwalskiego).

Szkolenie skierowane jest do kadry, wolontariuszy  instytucji pomocy społecznej realizujących zadania na rzecz wsparcia rodzin i pieczy zastępczej.

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia IV-V.2019r. Osoby chętne zapraszamy do udziału w szkoleniu poprzez wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres email: odzyskacdziecko@fundacjadialog.pl
formularz_zgłoszeniowy KADRA szkolenie podstawowe

Skip to content