Fundacja Dialog zatrudni specjalistę ds. techniczno-administracyjnych w projekcie UE. Zapraszamy do złożenia aplikacji na stanowisko specjalisty ds. techniczno-administracyjnych w projekcie/projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej Praca w zadaniowym systemie czasu pracy (1/2 etatu lub etat – do uzgodnienia). Zatrudnienie w okresie od września 2018.

Zakres obowiązków:

 • techniczna obsługa projektu
 • organizacja zadań w projekcie
 • koordynacja naboru uczestników projektu
 • promocja projektu
 • przygotowywanie korespondencji
 • przebieg szkoleń
 • udostępnianie/powielanie materiałów dydaktycznych
 • współpraca z realizatorem zajęć w ramach zadań zleconych
 • organizacja postępowań, ofert, umów oraz zakupów w ramach projektu

Wymagania niezbędne

 • doświadczenie w pracy administracyjnej
 • umiejętność prawidłowego formułowania tekstów i pism
 • samodzielność i dobra organizacja pracy własnej

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość i wcześniejsze doświadczenie w pracy w projektach
 • preferowany min. dwuletni staż pracy

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia (do uzgodnienia) w okresie od września 2018 do stycznia 2019
 • zadaniowy system czasu pracy

Wymagane dokumenty

 • CV w języku polskim
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert drogą mailową na adres biuro@mentoring.pl do dnia 29 lipca 2016 r. Wybrane osoby zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 505 965 634.

Skip to content