Przypominamy, że w tym tygodniu osoby pochodzące z krajów spoza Unii Europejskiej, a obecnie mieszkańcy Podlasia, będą mogli uzykać informacje na temat:

☑️polskiego systemu ubezpieczeń społecznych
☑️ emerytur
☑️ zasiłków finansowych ZUS
☑️zwolnień lekarskich

Na spotkanie z ekspertami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zaproszone są osoby przebywające w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, stały, statusu uchodźcy, zgody na pobyt tolerowany, ze względów humanitarnych wskazanych jako grupa docelowa projektów w ramach Programu FAMI (Fundusz Azylu Migracji i Integracji).

🆓Szkolenie jest bezpłatne. Zapewniamy tłumacza.

Data i miejsce:
23.01.2020/12.00-13.30/
ZUS ul. Młynowa 29 w Białymstoku
Budynek B, III piętro, sala 302

Chętnych prosimy o zgłoszenia do 21.01.2019
na email: elzbietacholko@gmail.com, tel. 790 634 894
lub w Fundacji Dialog: ul. ks. Abramowicza 1 w Białymstoku
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00.

 

Приглашаем Вас

на встречу с экспертами ZUS (Управление социального страхования).

Вы сможете получить информацию на тему польской системы социального страхования, пенсий, пособий, больничных листов.

Эксперты охотно ответят на Ваши вопросы.

 

Мы приглашаем на встречу – в соответствии с положениями проекта – людей из стран, не входящих в Европейский Союз, которые в настоящее время проживают в Подлясском воеводстве и находятся в Польше на основании временного или постоянного вида на жительство, статуса беженца, разрешения на терпимое пребывание, по гуманитарным причинам, являющихся целевой группой в проектах, осуществляемых в рамках Программы FAMI (Fundusz Azylu Migracji i Integracji).

 

Обучение бесплатное

Мы предоставляем переводчика

Дата и место:

23.01.2020/12.00-13.30/

ZUS ul. Młynowa 29 w Białymstoku

Budynek B, III piętro, sala 302

 

Желающих просим подавать заявки

до 21.01.2019

на эл.почту: elzbietacholko@gmail.com

по тел.: 790 634 894

либо в офисе фонда «Dialog»:

ул. ks. Abramowicza 1, Белосток

с понедельника по пятницу от 10:00 до 16:00

Skip to content