Odzyskać dziecko

PROJEKT “Program wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze ODZYSKAC DZIECKO”

Okres realizacji: STYCZEŃ 2018 – GRUDZIEŃ 2020 (2 LATA)

Obszar realizacji: 7 Powiatów ( hajnowski, augustowski, wysokomazowiecki, zambrowski, kolneński, łomżyński, suwalski)

Realizatorzy: Fundacja Dialog Białystok,Fundacja Wspierania Rodzin “Korale” Warszawa

Cele :

 1. podniesienie poziomu usamodzielnienia oraz wydolności opiekuńczo – wychowawczej rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie z terenu 7 w/w powiatów
 2. wzrost wiedzy i kompetencji pracowników/wolontariuszy systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z powiatów objętych projektem.
 3. poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Grupy docelowe:

 • kadra jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • rodziny przeżywające trudności opiekuńczo – wychowawcze, które:
  – nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi:
  – są głęboko dysfunkcyjne:
  – zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
  – posiadające ograniczoną władzę rodzicielską poprzez nadzór kuratora, umieszczenie dzieci w placówce:
  – są wieloproblemowe, głównie z problemem alkoholowym lub innym uzależnieniem

Działania w ramach projektu:

 1. Przygotowanie pracowników systemu wsparcia rodziny i realizacje projektu na rzecz rodziców z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi poprzez przygotowanie merytoryczne kadry przez autorów programu ODZYSKAĆ DZIECKO
 2. Szkolenia specjalistyczne dla kadry służące realizacji pracy z dziećmi i rodzicami min:
  – Mediacje z nastolatkami – warsztaty jak rozmawiać z nastolatkiem skierowane do rodziców i opiekunów
  – Trening Zastępowania Agresji
  – Praca metodą ruchu rozwijającego Weroniki Scherborn
  – Program Wzmacniania Rodziny
  – Szkolenie pretestowe KORP
 3. Superwizja indywidualna i grupowa.
 4. Opracowanie poradnika dla rodzin ODZYSKAĆ DZIECKO
 5. Warsztaty specjalistyczne dla dzieci i rodziców.
 6. Praca specjalistyczna z rodzicami – terapia,mediacje.
 7. Praca specjalistyczna z dziećmi – diagnoza, terapia.

REGULAMIN PROGRAMU OD

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KADRA szkolenie podstawowe

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Skip to content