Zespół

Zdjęcie ze szkolenia w Akademii Supraskiej.

 

Najsilniejszą stroną Fundacji Dialog jest nasz zespół. W roku 2019 w naszej fundacji było zatrudnionych 50 osób na umowę o pracę, 55 na umowy zlecenia a 37 osób w formie zatrudnienia socjalnego i staży. Ponadto w realizację naszych zadań zaangażowanych jest stale ponad 30 wolontariuszy.