Zarząd Fundacji

Michał Gaweł – prezes zarządu

Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych ukończył studia politologiczne, a na Wydziale Filozofii studia filozoficzne. Jest również absolwentem podyplomowych studiów menadżerskich w zakresie zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. Jest nauczycielem dyplomowanym, uczy filozofii i etyki w VI LO i KLO w Białymstoku. Od lat związany z organizacjami pozarządowymi m.in. był wiceprezesem Fundacji Starszy Brat Starsza Siostra – Polska, a w latach 2009 – 2019 r. był zastępcą dyrektora Caritas Archidiecezji Białostockiej. Pracował również w Caritas Diecezji Kieleckiej i Caritas Polska. Autor i współautor oraz koordynator wielu projektów. Od 2001 roku do chwili obecnej prezes zarządu Fundacji Dialog. Redaktor i współredaktor publikacji z zakresu mentoringu, wolontariatu, streetworkingu. Prywatnie maż Asi i tata dwóch synów i trzech córek oraz rodzic zastępczy.

 

 

Mateusz Suchocki – wiceprezes zarządu  

Pedagog i ekonomista. Związany z Fundacją od początku jej istnienia. Zajmuje się rozliczaniem i koordynowanie finansowym projektów.Wieloletni koorynator wolontariatu w Fundacji. Wykształcił i przygotował do pracy wielu młodych wolontariuszy. Obecnie uczy “przedsiębiorczości”  młodzież w V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku. Z pasji i konieczności również główny księgowy i doradca z tego zakresu.

 

 

 

 

 

Marcin Kruhlej – wiceprezes zarządu

Absolwent Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku oraz zarządzania gospodarką społeczną na Uniwersytecie Warszawskim, doradca zawodowy, trener umiejętności społecznych. Realizator i pomysłodawca wielu projektów. Ukończył kurs “Profesjonalny menedżer w NGO” na warszawskiej uczelni Collegium Civitas, oraz kurs z Podstaw Psychoterapii i Interwencji Kryzysowej. Obecnie również prezes Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok oraz przewodniczący Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Współpracuje z wieloma organizacjami społecznymi z województwa podlaskiego. Nagrodzony w plebiscycie Gazet Wyborczej “Przystanek młodzi” za serce dla innych, pomoc bliźnim i mobilizowanie ich do działania.

 

 

 

 

 

 

Agata Butarewicz – Głowacka

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, magister filologii angielskiej, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Pedagogiki i Psychologii. W Fundacji jedna z pierwszych wolontariuszek. Autorka publikacji i prac naukowych związanych z pieczą zastępczą, systemem wsparcia rodziny oraz wdrażaniem idei mentoringu. W Fundacji zajmuje się głównie wolontariatem, w tym projektami Wolontariatu Europejskiego (EVS). Prywatnie mama małej Hani.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izabela Dąbrowska

Doradca zawodowy i pośrednik pracy, koordynator projektów finansowanych ze środków EFS głównie skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Doktorantka w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Magister prawa i europeistyki, politolog. Z Fundacją Dialog związana od maja 2017 roku. Prywatnie żona Andrzeja i mama Dominiki.  Miłośniczka muzyki, kina i teatru.

 

 

 

 

 

 

 

Krzysztof Kozicki

Doświadczony samorządowiec (był starostą, wicestarostą, wójtem gminy, radnym: gminnym, powiatowym, wojewódzkim). Prekursor spółdzielczości socjalnej, członek Rady Zatrudnienia Socjalnego przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej, członek Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii  Społecznej, członek  zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej przy Marszałku Województwa Podlaskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiesława Muśko

Z Fundacją Dialog związana jest od 2011 roku, specjalista ds. zarządzania projektami finansowanymi z granów, m.in. EFS; monitoringu, mentoringu, doradca zawodowy.
Absolwentka magisterskich studiów humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego – Filii w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu: Planowana działalności MŚP na rynku globalnym, Prawa Europejskiego i Funduszy Strukturalnych, Finansowania ochrony środowiska; kursy: Dietetyka Kliniczna; Zdrowe odżywianie kobiet w ciąży i dzieci; System diagnostyki NLS (BIONIC ENERGY SOLUTIONS). Od lipca 1995 roku pasjonatka medycyny naturalnej, naturopatii. Prywatnie żona i mama dójki dorosłych dzieci Emilki i Tomka. Miłośniczka muzyki, książek i przyrody.

 

 

 

 

 

 

Wioletta Toczko

Absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Specjalista Terapii Uzależnień. Od wielu lat zaangażowana w pomoc dla osób uzależnionych oraz we współpracę z organizacjami pozarządowymi na terenie gminy Czarna Białostocka. Zaangażowana przy tworzeniu dwóch ośrodków terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży. W Fundacji zajmuje się prowadzeniem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Powrotu”. Prywatnie żona Roberta i mama trzech córek i syna.

Skip to content