Historia, cel, misja, zasady fundacji

Historia.

Fundacja Dialog jest organizacją pożytku publicznego. Fundacja powstała z inspiracji chrześcijańskiej 13 lutego 2001 roku (akt fundacyjny), do 18 grudnia 2014 r. używaliśmy nazwy Fundacja Edukacji i Twórczości. Pomysłodawcą założenia Fundacji jest Michał Gaweł, który jest prezesem zarządu. Obecnie w skład Zarządu Fundacji Dialog wchodzą między innymi, związani z fundacją od samego początku działalności byli wolontariusze: Agata Butarewicz – Głowacka, Marcin Kruhlej, Mateusz Suchocki.

Cel, misja.

Celem i misją Fundacji jest dialog wyrażający się w miłości do drugiego człowieka i przekształcający społeczeństwo we wspólnotę, w której poszanowane są prawa człowieka i godność osoby ludzkiej.

Zasady.

Nikogo nie dyskryminujemy, nie stosujemy prozelityzmu, jesteśmy organizacją apolityczną, nie angażujemy się w spory światopoglądowe, ideologiczne. Nasze działania skierowane są do wszystkich osób bez względu na narodowość, rasę, płeć, wyznawaną religię, światopogląd, orientację, poglądy polityczne.

Działalność.

Nasza działalność skupia się na następujących obszarach:

-integracja społeczna,

-pomoc uchodźcom i migrantom,

-pomoc dziecku i rodzinie,

-edukacja,

-wolontariat.

Skip to content