Ogłaszamy nabór na stanowisko: ekspert ds. monitoringu i ewaluacji w projekcie „Home” realizowanym we współpracy z Norwegian Refugee Council.

Forma współpracy: umowa o pracę (1/2 etatu).

Opis stanowiska: osoba zatrudniona na stanowisku Ekspert ds. monitoringu i ewaluacji będzie odpowiedzialny/a za:

– nadzór nad prawidłowością i terminowością realizacji zadań zgodnie z wymogami projektowymi,

– opracowywanie i wdrażanie procedur,

– kontrolę jakości realizacji zadań,

– analizę danych do sprawozdań merytorycznych oraz raportów (w tym: analizę wskaźników projektowych),

– przygotowywanie sprawozdań opisowych z realizacji projektu

– prowadzenie monitoringu beneficjentów projektu oraz ewaluacji, zgodnie z wymogami NRC,

– formułowanie rekomendacji dotyczących zmian w realizacji działań projektu w celu zwiększenia efektywności,

– współpracę z audytorem,

– przygotowywanie monitoringu i oceny efektów działań projektowych,

– współpracę w dziedzinie monitorowania i oceny osiągniętych wskaźników i efektów projektu,

– nadzór i zadania związane z monitorowaniem realizacji działań projektowych,

– współpracę z pozostałym personelem projektu oraz z przedstawicielami Donora.

Wymagania:

– wykształcenie wyższe,

– min. 3 lata doświadczenia na stanowisku specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji (lub na podobnym stanowisku),

– doświadczenie przy realizacji projektów w sektorze pozarządowym, znajomość przepisów prawnych i przepisów UE,

– znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu komunikatywnym,

– dodatkowym atutem będzie doświadczenie przy monitoringu i ewaluacji projektów pomocy humanitarnej.

 

CV wraz z listem motywacyjnym należy wysłać drogą mailową na adres: home@fundacjadialog.pl
w terminie do dnia 04.05.2023 r. do godz. 15:00.

Na rozmowy kwalifikacyjne zostaną zaproszeni wybrane kandydatki i kandydaci. O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

 

 

 

 

 

Projekt “HOME” – Gościnność z Wzajemną Empatią. Zapewnienie mieszkań, integracji społecznej, zawodowej i międzykulturowej dla narażonych na wykluczenie społeczne grup ukraińskiej, polskiej i uchodźców mieszkających w Białymstoku. Projekt jest finansowany ze środków Norwegian Refugee Council.

 

Skip to content