Zapraszamy do korzystania z oferty usług Mobilnego Punktu Wsparcia osoby z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze w tym w szczególności:

  • Osoby rekomendowane przez pracowników socjalnych
  • Rodziny korzystające z asystentury rodzinnej
  • Rodziny objęte procedurą niebieskiej kraty
  • Rodziny z nadzorem kuratorów
  • Rodziców dzieci korzystających z placówek wsparcia dziennego

W ramach Punktu oferowane są BEZPŁATNIE następujące formy pomocy:

Poradnictwo prawne świadczone przez radcę prawnego
Konsultacje indywidualne z psychologiem
Indywidualne poradnictwo zawodowe świadczone przez doradcę zawodowego
Indywidualne mediacje rodzinne prowadzone przez mediatora
Terapia rodzinna
Konsultacje ze specjalistą do spraw przemocy
Psychoterapia krótkoterminowa i długoterminowa
Terapia par i terapia małżeńska

 

Adres Mobilnego Punktu Wsparcia:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym
ul. Alberta 2, 16-001 Kleosin.

Spotkania umawiane są indywidualnie w godzinach:

W godzinach od W godzinach od
PONIEDZIAŁEK 09:00 16:00
WTOREK 12:00 19:00
ŚRODA 09:00 16:00
CZWARTEK 09:00 16:00
PIĄTEK 12:00 19:00

Wszystkie terminy spotkań ze specjalistami należy zgłosić do pracowników projektu
tel.: 788 879 776, e-mail: wm.fundial@gmail.com lub asystenta rodziny/pracownika socjalnego –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym.

Istnieje możliwość korzystania z usług w innych godzinach po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu się telefonicznym.

 

 

Projekt pt.: „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Skip to content