Pomoc w nauczaniu

Pomagamy w nauczaniu dzieci cudzoziemskich poprzez zatrudnienie osób wywodzących się ze społeczności cudzoziemców w charakterze pomocy nauczyciela, którzy pracują na terenie szkół do których uczęszcza najliczniejsza grupa uczniów cudzoziemskich. Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty (art. 94, ust. 4a) dzieci niebędące obywatelami polskimi mają prawo do pomocy udzielanej przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia uczniów (obok zajęć dodatkowych z języka polskiego).

To rozwiązanie zostało wprowadzone jako próba poszukiwania metod na polepszenie sytuacji dzieci nie znających języka polskiego, które (zgodnie z polskim prawodawstwem) są od razu po przyjściu szkoły włączane w normalny tryb zajęć. Kończy się to wielokrotnie porażkami edukacyjnymi, ponieważ dzieciom bez znajomości języka polskiego trudno jest wypełniać wszystkie ciążące na nich obowiązki.

Dzięki obecności pomocy nauczyciela na terenie szkoły zarówno dzieci, jak i nauczyciele oraz rodzice mogą liczyć na wsparcie w codziennych relacjach. Panie zatrudnione przez nas prowadzą otwarte dyżury, w trakcie których mogą się do nich zgłaszać dzieci cudzoziemskie po pomoc w codziennych sprawach oraz nauczyciele, którzy mają problemy wychowawcze z dziećmi cudzoziemskimi wynikającymi zarówno z bariery językowej, jak i kulturowej.

Projekt „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

 

Skip to content