Migranci

Centrum Integracji Migrantów

Fundacja Dialog
Dyżury asystentów:
ul. Ks. Abramowicza 1
Poniedziałek – piątek: 9:00 – 17:00
Prawnik Poniedziałek: 10:00 – 17:00
tel.: 85 742 40 90

Działania Fundacji na rzecz cudzoziemców i uchodźców mieszkających na terenie Podlasia i Białegostoku:

 • wsparcie asystentów rodzin wywodzących się ze społeczności migranckich (pomoc w poszukiwaniu mieszań, pracy, doradztwo społeczne, pośredniczenie w kontaktach z różnymi instytucjami),
 • poradnictwo prawne,
 • dopłaty do najmu mieszań na wolnym rynku dla cudzoziemców,
 • prowadzenie Ośrodka Pobytu Tymczasowego dla bezdomnych rodzin uchodźczych,
 • prowadzenie przedszkoli na terenie białostockiego ośrodka dla cudzoziemców „Budowlani” oraz ośrodka w Czerwonym Borze,
 • wsparcie wolontarystyczne dzieci (pomoc w nauce języka polskiego i odrabianiu prac domowych, wspólne spędzanie czasu wolnego),
 • realizacja projektów Wolontariatu Europejskiego na terenie ośrodków dla cudzoziemców,
 • organizacja różnych wydarzeń kulturalnych i sportowych dla dzieci i młodzieży cudzoziemskiej oraz dla społeczności lokalnej (np. Dzień Uchodźcy),
 • wsparcie pomocy nauczyciela dla dzieci uchodźców (trzy osoby na terenie pięciu białostockich szkół publicznych),
 • wsparcie kształcenia gimnazjalnego młodzieży czeczeńskiej, która przedwcześnie opuściła system edukacji (w ramach Gimnazjum dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego),
 • zakup podręczników, biletów komunikacji miejskiej, wsparcie pomocy nauczyciela, merytoryczna pomoc nauczycielom CKU,
 • kursy języka polskiego dla cudzoziemców,
 • kursy zawodowe dla młodzieży,
 • doradztwo międzykulturowe i inne działania z zakresu edukacji międzykulturowej prowadzone na terenie białostockich szkół i przedszkoli,
 • szkolenia i warsztaty dla społeczności goszczącej (głównie dla osób pracujących na co dzień z cudzoziemcami),
 • opracowywanie i wydawanie publikacji z zakresu edukacji międzykulturowej oraz informatorów dla cudzoziemców.

Ponadto zrealizowaliśmy kampanie społeczną:

www.wielokulturowybialystok.pl

https://www.facebook.com/wielokulturowybialystok

Skip to content