Podlasie to region pogranicza- miejsce spotkania kultur
Jak wyglądają zbliżające się święta w domach na Podlasiu?
Jakie są tradycje i zwyczaje, o których może już nie wszyscy pamiętają?
Zapraszamy zainteresowanych na spotkanie.
Data i miejsce:
19.12.2018/ 18.00-19.30/
Fundacja Dialog ul. Ks. Abramowicza 1 w Białymstoku.

 

ПРАЗДНИЧНЫЕ ТРАДИЦИИ НА ПОДЛЯСЬЕ

Подлясье это регион погранича- место встречи культур
Как выглядят предстоящие праздники в домах на Подлясье?
Какие традиции и обычаи, 
о которых может быть уже не все помнят?
Приглашаем заинтересованных на встречу.

Дата и место проведения курса
19.12.2018/18.00-19.30/
Fundacja Dialog ul. Ks. Abramowicza 1 w Białymstoku

 

CHRISTMAS TRADITIONS IN PODLASIE
Podlasie is a border region – a place where cultures meet
What are the traditions of the upcoming holidays in the houses of Podlasie? Some of them maybe forgotten?
We invite all interested in the regional culture.
Time and place:
19/12/2018 6.00 – 7.30 p.m.
Fundacja Dialog
ul. Abramowicza 1
Białystok

 

 

Підляшшя – прикордонна область – місце зустрічі культур
Як виглядають майбутні свята в будинках на Підляшші?
Які традиції і звичаї не пам’ятають усі інші?
Запрошуємо зацікавлені сторони до зустрічі.
Дата й місце:
19/12/2018 / 18.00-19.30 /
Фонд Діалог вул. Ks. Абрамович 1 в Білостоці.

Projekt „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Skip to content