Poniżej załączamy informację o wyborze Wykonawcy wyłonionym na prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów cudzoziemskich na terenie białostockich szkół, w zamówieniu nr 7/2018/FAMI z dnia z dnia 20.09.2018 r. w ramach projektu pt. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.

Informacja o wyborze Wykonawcy

Skip to content