Gość w Dom – aktywizacja społeczno-zawodowa cudzoziemców

W ramach zadania publicznego będą realizowane działania na rzecz cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce oraz uchodźców prowadzone przez:

Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej Cudzoziemców – oferent 1 – Fundacja Dialog

Centrum Aktywizacji Zawodowej Cudzoziemców – oferent 2 – OWOP

W ramach Centrum Aktywizacji Społecznej Cudzoziemców można otrzymać:

 • WSPARCIE ASYSTENTA INTEGRACYJNEGO
 • ZAPEWNIENIE POMOCY PRAWNEJ
 • ZAPEWNIENIE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
 • KURSY JĘZYKA POLSKIEGO–ZAPEWNIENIE NAUKI JĘZYKA POLSKIEGO
 • WSPARCIE INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW W SZKOŁACH
 • DOPŁATY DO MIESZKAŃ

W ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej Cudzoziemców zrealizowane zostanie zadanie integracji na rynku pracy poprzez aktywizację zawodową oraz rozwój przedsiębiorczości cudzoziemców. Objętych wsparciem zostanie minimum 150 osób.

W ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej Cudzoziemców można otrzymać:

 • Indywidualne wsparcie udzielone przez brokerów rynku pracy
 • indywidualne poradnictwo doradcy zawodowego lub doradcy biznesowego w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
 • indywidualne wsparcie prawne w niezbędnych formalnościach związanych z uznawaniem wykształcenia i kwalifikacji
 • Możliwość uczestniczenia w kursie zawodowym, szkoleniach lub innych form kształcenia zgodnie z potrzebami cudzoziemców
 • Warsztaty aktywizacji zawodowej, poruszania się po rynku pracy w warunkach polskich, w tym profesjonalne doradztwo zawodowe, szczególnie w aspekcie przygotowania dokumentów aplikacyjnych

Miejscem realizacji jest biuro Fundacji Dialog (ul. ks. Abramowicza 1 w Białymstoku) oraz biuro OWOP w Białymstoku (obsługa cudzoziemców z miasta Białystok i powiatu białostockiego) oraz Miasto Łomża i Gmina Łomża.

 

Projekt dofinansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy

Skip to content