Fundacja Dialog w dniu 24 listopada 2019 r. przystąpiła jako członek wspierający do Koalicji na rzecz rodzinnej opieki zastępczej. Chcemy jeszcze efektywniej wspierać rodziny zastępcze. Członkostwo w koalicji daje nam taką możliwość.

Dzięki współpracy z koalicją i wsparciu finansowemu Miasta Białystok zorganizowaliśmy szkolenia dla zawodowych rodzin zastępczych i osób współpracujących z nimi. Obecnie szkolimy się z TBRI – interwencji relacyjnej opartej na zaufaniu.

Jako członkowie koalicji mieliśmy również możliwość uczestnictwa w dniu 25 listopada 2019 r w Belwederze organizowanej przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej konferencji „Nie tylko deinstytucjonalizacja. 20 lat reformowania systemu pieczy zastępczej w Polsce – bilans dokonanych zmian”. Dziękujemy członkom Koalicji za przyjęcie nas w grono członków wspierających.

Poniżej zdjęcia ze szkolenia z TBRI, które odbyło się w dniach 13-14 grudnia 2019 r. w Białymstoku, które prowadzą Panie Klaudia Chazan i Anna Maciejczuk.

Skip to content