Biblioteka

Biblioteka Fundacji Dialog jest ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej promującym bez barierowy dostęp do zbiorów bibliotecznych i informacji. Z wypożyczalni i czytelni korzystać mogą (nieodpłatnie) mieszkańcy Białegostoku i okolic. Szczegółowe zasady określa regulamin biblioteki.

Biblioteka oferuje:

 • wydawnictwa dotyczące migracji i uchodźctwa,
 • wydawnictwa informacyjne,
 • wydawnictwa albumowe,
 • literaturę piękną,
 • literaturę popularnonaukową,
 • lektury szkolne, podręczniki i programy nauczania (przede wszystkim do szkół ponadgimnazjalnych i języków obcych),
 • wydawnictwa z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyk różnych przedmiotów nauczania,
 • literaturę w języku angielskim,
 • kursy multimedialne do nauki języków obcych.

Dzięki realizacji zadania „Mentoring i wolontariat jako forma pomocy dzieciom z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zintegrowany system pomocy dzieciom.” współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w zbiorach Mediateki Dziecięcej znalazły się książki dla dzieci i młodzieży oraz dla wolontariuszy i pedagogów pracujących z dziećmi. Są to w szczególności:

 • książeczki poznawcze dla najmłodszych,
 • bajeczki i wierszyki,
 • opowiadania dla młodszych dzieci,
 • baśnie, podania, legendy,
 • powieści i opowiadania obyczajowe, przygodowe i podróżnicze, historyczne, przyrodnicze, fantastyczno–naukowe, fantastyczno–realistyczne, sensacyjne, psychologiczne,
 • literatura religijna w beletrystycznym ujęciu,
 • lektury szkolne,
 • poradniki i literatura popularnonaukowa w zakresie różnego typu dysfunkcji dzieci i młodzieży.
 • W zbiorach Medioteki znalazły się także bajki i piosenki dla dzieci i młodzieży na płytach CD i DVD wraz ze sprzętem do odtwarzania tego rodzaju nośników.

 

Od kilku lat tworzymy Mediatekę Językową, która ma pomóc Państwu w nauczaniu języków obcych. Obecnie, dzięki zakupom książek, CD, kaset, programów komputerowych (na sumę ponad 50 tysięcy złotych) posiadamy w naszych zbiorach większość dostępnych na polskim rynku pomocy do nauki języków obcych. Duża część materiałów została zakupiona ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz naszych. Zbiory Mediateki obejmują materiały drukowane oraz audiowizualne:

 • słowniki w wersji książkowej oraz na CD,
 • podręczniki ćwiczenia,
 • materiały metodyczne dla nauczycieli,
 • programy dydaktyczne,
 • materiały na temat krajów anglojęzycznych,
 • media audiowizualne,
 • programy komputerowe do nauki.

Dostępne są one bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych osób.

Udostępnianie zbiorów (również na miejscu – w czytelni):

 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 12.00-18.00

Lokalizacja: ul. ks. Abramowicza 1, 15-872 Białystok, tel.: 85 742 40 41

Skip to content